ផលិតកម្ម:

ផលិតកម្ម
បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាប មានសមត្ថភាពផលិត ១៧ ៥០០ម៉ែត្រគូប/ថ្ងៃ ដែលមានទីតាំងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត នៅភូមិសណ្តាន់ សង្កាត់ទឹកវិល ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ដោយយកប្រភពទឹកក្រោមដី។